DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Registrácia na konferenciu „Cesty k dobrej škole 2018"

Pri vyplňovaní používajte diakritiku. Údaje označené tučným písmom sú povinné.
Ak chcete prihlásiť niekoľko účastníkov z rovnakého pracoviska (maximum je 10) a žiadate vystavenie spoločnej faktúry, prihláste každého z nich osobitne a potom nám pošlite e-mail na cesty@casopisdobraskola.sk a uveďte mená, ktoré máme dať na spoločnú faktúru. Zálohové faktúry, ktoré budú súčasťou potvrdzovacích e-mailov, v tomto prípade ignorujte.

Účastnícky poplatok: 39 €

Pre prvých 150 prihlásených je účastnícky poplatok 29 €.

Účastník

Meno
Priezvisko
E-mail
E-mail ešte raz
Telefón
(s predvoľbou)

Bydlisko
Ulica a číslo domu
Mesto (obec)
PSČ
(bez medzery)

Pracovisko
Názov
Ulica a číslo domu
Mesto (obec)
PSČ
(bez medzery)

Fakturačné údaje (iba ak požadujete vystavenie faktúry na organizáciu)
Škola alebo organizácia
Ulica a číslo domu
Mesto (obec)
PSČ
(bez medzery)
IČO
DIČ
IČ DPH

Ďalšie údaje

Aký obed si želáte?

  obyčajný       vegetariánsky       bezlepkový

Súčasťou konferenčných materiálov bude aj zoznam obsahujúci mená, pracoviská a e-mailové adresy všetkých účastníkov konferencie. Súhlasíte s tým, aby zoznam obsahoval aj vašu e-mailovú adresu?

 Áno     Nie

Ktorá z nasledujúcich rolí vás najlepšie charakterizuje? (Ak je to možné, vyberte si jednu, ak nie, môžete aj niekoľko.)

učiteľ na základnej škole
učiteľ na strednej škole
učiteľ na vysokej škole
riaditeľ alebo zástupca základnej školy
riaditeľ alebo zástupca strednej školy
zriaďovateľ základnej alebo strednej školy
pracovník rezortu školstva (ministerstvo, rezortné ústavy, metodické centrum, inšpekcia)
zástupca učiteľskej organizácie (Slovenská komora učiteľov, odbory a pod.)
expert na vzdelávanie
zástupca mimovládnej organizácie
realizátor neformálneho vzdelávania
zástupca súkromnej firmy poskytujúcej svoje služby a produkty školám
zástupca trhu práce (zamestnávateľ, podnikateľ, ...)
rodič
študent
politik
novinár
iná rola
Zúčastnili ste sa na niektorej z našich predchádzajúcich konferencií?

Cesty k dobrej škole 2017     Áno     Nie
Cesty k dobrej škole 2016     Áno     Nie
Cesty k dobrej škole 2015     Áno     Nie
Cesty k dobrej škole 2014     Áno     Nie

Poobedňajšie programy

Poobede bude môcť každý účastník absolvovať dva zo šiestich paralelných programov. V nasledujúcom prehľade vyznačte DVA, o ktoré máte predbežne záujem. Ešte nejde o záväzné prihlásenie. To sa uskutoční až krátko pred konferenciou – vyzveme vás mailom.

P1. O učiteľovi, ktorý predal svoje Ferrari
Zuzana a Peter BERO

Niekoho vysoká škola, niekoho prax presvedčili, že žiakov možno naučiť rýchlo, ak im „to" dobre vysvetlíme. My sa vás v našej zážitkovej aktivite pokúsime presvedčiť, že dobré učenie je pomalé, plné zákrut a dokonca aj havárií. Jednoducho – Riadené Aktívne Učenie.


P2. Faktor času v práci dobrého učiteľa
Martin KRÍŽ

Poznáte ten pocit: je koniec mája a vy by ste potrebovali, aby bol ešte len marec. Ale neprepadajte panike! Zatvorte triednu knihu a choďte von. Možno stretnete dvanásť mesiačikov alebo uvidíte nejaké iné riešenie problému s neprebratým učivom. „Neučím sa z kníh, učím sa od ľudí. Som zvedavý, čo sa naučím tentoraz."


P3. Účastníci Komenského inštitútu predstavujú svoje projekty

Reflexia a feedback na I. stupni ZŠ
Marta PÁLENÍKOVÁ

Som matkou šiestich detí a skúsenosti mi hovoria, že na výkon a na správanie detí má veľký vplyv práve reflexia. Vďaka svojmu mikroprojektu na Komenského inštitúte som začala na vyučovaní systematicky používať reflexiu a feedback. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že som sa dala na správnu cestu.


Ako vyučovať prírodovedné predmety zaujímavo a pútavo?
Petra PSOTOVÁ

Je možné vyučovať tak, aby hodiny bavili nielen učiteľa, ale aj žiakov? Musí byť chémia o abstraktných pojmoch, vzorcoch a výpočtoch? Musia žiaci počas hodín biológie sedieť v laviciach? Nemusia!


Divadlo Fórum
Zuzana KRÁĽOVÁ

Divadlo ako hra, hra ako prostriedok k učeniu. Divadlo Fórum je metóda, ktorá spočíva v interaktivite hercov a divákov. Prostredníctvom divadla sa učíme riešiť problémy na vlastnej koži, no všetko v bezpečí hry.


P4. Ako skrotiť draka
Sylvia ONDRISOVÁ

Pri vedení triedy nastávajú situácie, ktoré sú aj pre dobrého učiteľa výzvou – či už je to vyrušujúce správanie žiaka alebo náročné rozhovory s rodičmi a kolegami. Ako v takých situáciách reagovať a zároveň použiť svoju moc korektne? Ako si pritom udržať rešpekt k sebe aj k druhým?


P5. Cesta k vnímavým školám
Barbora BABICOVÁ

Ako sa stať vnímavým učiteľom a vychovávať vnímavých žiakov? Prostredníctvom príbehov v Online živej knižnici a storytellingu je možné scitlivovať žiakov voči zraniteľným skupinám ľudí v našej spoločnosti. Ako búrať predsudky a stereotypy v škole či počas mimoškolských aktivít sa dozviete prostredníctvom zážitkových aktivít a emocionálneho učenia.


P6. Hravo a tímovo
Zuzana BURJANOVÁ

Dobrý učiteľ by mal v triede budovať atmosféru spolupráce a vzájomnej podpory. Zahráme si niekoľko krátkych tímových hier, ktoré môžete použiť v triede medzi deťmi aj v zborovni medzi kolegami. Čakajte smiech, zábavu, prílev energie, ale aj nápady ako rozvíjať spoluprácu v tíme.

© 2017 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.